Nhà Ô Quất, Ninh Tào, Bắc Giang

Công trình sử dụng:

Sơn lót kháng kiềm nội thất : BL 422

Sơn lót kháng kiềm ngoại thất : BL 602

Sơn phủ nội thất: Sơn bóng mờ nội thất cao cấp BT 400

Sơn phủ ngoại thất: Sơn bóng ngoại thất BN 801/ màu trắng sứ, kết hợp màu 593*

+ Số tầng: 2

+ Tổng diện tích xây dựng: 400 m2

+ Khởi công: Tháng 4/2017

Hoàn thành: 11/2017

Tin nổi bật