Các phương pháp chống thấm kinh tế

1. Phương pháp dùng Xi măng, keo sữa, dầu ăn và keo Silicon


 

2. Phương pháp dùng nến (đèn cầy)

 

 

 

Tin nổi bật